Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Hajnówka
Nadleśnictwo Hajnówka
85 683 23 78
85 683 24 60

ul. Kolejki Leśne 12

17 - 200 Hajnówka

 

Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS w Bielsku Podlaskim 
 
39 2030 0045 1110 0000 0072 2150

Nadleśniczy
Mariusz Agiejczyk
696 461 221
Zastępca Nadleśniczego
Rafał Andrzej Nowak
691-223-237
Główny Księgowy
Bożena Stefania Sadowska
693-155-577
Inżynier Nadzoru
Agnieszka Laskowska-Ginszt
607 331 033
Inżynier nadzoru
Krzysztof Zamojski
691 330 162

Dział Finansowo - Księgowy

Iwona Zofia Sobesiuk
Stanowisko ds. kasy, rozliczenia z US, Bankami
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Monika Sakowska
Stanowisko ds. księgowania
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Marta Wakulińska
Stanowisko ds. płac i rozliczenia z ZUS
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Justyna Rybińska
stanowisko ds. finansowo-księgowych
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Bazyli Ginszt
Sekretarz
Tel.: 603-652-601
Eugeniusz Łuszcz
Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 691-730-095
Krystyna Sikorska
Stanowisko ds. infrastruktury i BHP
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Tamara Skiepko
Stanowisko prowadzące sekretariat, czynności kancelaryjne i składnicę akt
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Iwona Dawidziuk
stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78

Stanowisko ds. pracowniczych

Monika Łuszcz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 693-155-137

Dział Gospodarki Leśnej

Łukasz Prokopiuk
Stanowisko ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 693-150-847
Izabela Janiel
Stanowisko ds. użytkowania lasu i sprzedaży drewna
Tel.: 693-330-865
Robert Sawicki
Stanowisko ds. hodowli i ochrony lasu oraz lasów niepaństwowych
Tel.: 693-154-938
Jowita Ewa Morawska
Stanowisko ds. ochrony przyrody i certyfikacji
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Marek Mackiewicz
Stanowisko ds. edukacji i turystyki
Tel.: 605-150-873
Bożena Niemiec
Stanowisko ds. użytkowania lasu i sprzedaży drewna
Tel.: 693-337-302
Paulina Król
Stanowisko ds. promocji, edukacji i turystyki
Tel.: 605-150-872
Monika Sawicka
Stanowisko ds. edukacji, promocji i turystyki
Tel.: 693-331-739

Straż Leśna

Paweł Wiszniewski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 693-153-616
Robert Sakowski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 605-150-871
Andrzej Siemieniuk
Strażnik Leśny
Tel.: 693-155-485
Jerzy Kędyś
Strażnik Leśny
Tel.: 693-156-823

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Andrzej Łukasiewicz
Stanowisko ds. łowiectwa
Tel.: 605-150-874

Szkółka Leśna

Leszek Ulezło
Stanowisko ds. szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa
Tel.: 601-800-877