Aktualności

9 stycznia 2020 r. na terenie Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka odbyła się narada leśników z udziałem przedstawicieli duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej. Było to już dwudzieste spotkanie organizowane przez białostockich leśników, które odbyło się pod nazwą „Puszcza Białowieska – wyzwania XXI wieku”. Wydarzenie zostało objęte patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Wydarzenia

Uroczystości trwały dwa dni. 10 października w Białowieży oraz 11 października w Narewce i Gruszkach. W ten sposób leśnicy, wraz z lokalną społecznością, złożyli hołd ludziom, którzy w walce o niepodległą Polskę kładli na szali własne życia. Uroczystości zorganizowane zostały przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku przy współpracy Nadleśnictw Hajnówka, Białowieża i Browsk oraz Technikum Leśnego w Białowieży.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Zakończono nabór i weryfikacje wniosków dotyczących współdziałania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu hajnowskiego.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Informujemy o sprzedaży choinek na placu Nadleśnictwa Hajnówka

Zagrożenie pożarowe

w Puszczy Białowieskiej wybuchł pożar

Zakazy wstępu do lasu

Według opisów w planach urządzenia lasu Nadleśnictwa Hajnówka, przygotowywanych blisko dekadę temu, świerk rośnie na blisko jednej trzeciej powierzchni nadleśnictwa, tj. na ponad 5200 ha. Obecnie, po usuwaniu martwych świerków, jest go mniej.