Aktualności

Informujemy o sprzedaży choinek na placu Nadleśnictwa Hajnówka

Wydarzenia

Zaproszenie na konferencję

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Zakończono nabór i weryfikacje wniosków dotyczących współdziałania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu hajnowskiego.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Informujemy o sprzedaży choinek na placu Nadleśnictwa Hajnówka

Zagrożenie pożarowe

w Puszczy Białowieskiej wybuchł pożar

Zakazy wstępu do lasu

W dniu 31.08.2017 r. w Nadleśnictwie Hajnówka nastąpiła blokada samochodu wywożącego legalnie pozyskane drewno – pozyskane by zabezpieczyć obszar, na którym odbywać się będzie duża impreza sportowa. Sprzedaż i wywóz drewna następowały zgodnie z obowiązującym prawem polskim i europejskim.