Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 – system obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa zaewidencjonowano 550 pomniki (549 drzew + głaz narzutowy) - wg POP