Leśne opowieści

Kilka lat temu uczestniczyliśmy w projekcie naukowym e-przyrodnik prowadzonym przez młodzież ze szkół średnich Podlasia przy współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Projekt dotyczył bioróżnorodności zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia i opierał się m.in. na analizie danych zarejestrowanych przez foto-pułapki, w tym również na terenie naszego nadleśnictwa. W projekcie brała udział młodzież z 11 szkół średnich. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej programu e-przyrodnik – http://eprzyrodnik.pb.edu.pl

Obiekty edukacyjne

Obiekty wykorzystywane do prowadzenia edukacji leśnej:

Zajęcia edukacyjne

Kilka lat temu uczestniczyliśmy w projekcie naukowym e-przyrodnik prowadzonym przez młodzież ze szkół średnich Podlasia przy współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Projekt dotyczył bioróżnorodności zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia i opierał się m.in. na analizie danych zarejestrowanych przez foto-pułapki, w tym również na terenie naszego nadleśnictwa. W projekcie brała udział młodzież z 11 szkół średnich. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej programu e-przyrodnik – http://eprzyrodnik.pb.edu.pl