Leśne opowieści

Zapylacze najczęściej kojarzone są z pełnym owadziego buczenia sadem i skąpaną w słońcu, kwiecistą łąką. Zdają się być szczególnie związane z roślinami zielnymi. A co z naszymi drzewami?

Obiekty edukacyjne

Obiekty wykorzystywane do prowadzenia edukacji leśnej:

Zajęcia edukacyjne

Zamiast Dnia Ziemi Nadleśnictwo Hajnówka postanowiło obchodzić... cały Tydzień Ziemi.