Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Wszystkie wykonywane zabiegi odnowieniowe i pielęgnacyjne mają na celu zachowanie lub przywrócenie naturalnego charakteru puszczańskiego lasu.

Nadleśnictwo, co roku, odnawia (sadzi) ok. 23 ha lasu. Poprawek na założonych uprawach, wykonuje się zaś ok. 5 ha rocznie.

Gleba pod odnowienia przygotowywana jest przede wszystkim poprzez orkę w bruzdy, w niewielkim stopniu w talerze (zdarte płaty darni o pow. 0,4 m x 0,4 m lub 0,6 m x 0,6 m). W trakcie przygotowania gleby pod odnowienia chroni się wszystkie rzadkie i chronione gatunki roślin. Tam gdzie gleba jest nie zadarniona oraz rozłożona ściółka, sadzi się bez przygotowania gleby. Sadzi się wszystkie gatunki drzew, występujące  w naturalnych zbiorowiskach leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych, rzadkich oraz dzikich drzew owocowych, takich jak: wiązy, jabłoń, grusza. Gatunkiem głównym przy odnawianiu lasu jest dąb szypułkowy, w mniejszym stopniu świerk. Z domieszek sadzi się klon, lipę i wiąz.

Tam, gdzie istnieją ku temu warunki, preferuje się naturalne odnowienie lasu.

Glebę pielęgnuje się poprzez ręczne niszczenie chwastów (wykaszanie sierpem). Rocznie Nadleśnictwo wykonuje ok. 80 ha pielęgnacji gleby.

Pielęgnacje upraw, czyli czyszczenia wczesne, obejmują średnio 47 ha, natomiast pielęgnacje młodników, zwane czyszczeniami późnymi - ok. 65 ha rocznie.

 

Opracował: Robert Sawicki