Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Kolejny audyt na terenie RDLP w Białymstoku potwierdził, że gospodarka leśna jest prowadzona prawidłowo

Audyt PEFC, przeprowadzony został w dniach 2-4 października 2017 roku. Audytorzy odwiedzili nadleśnictwa: Hajnówka, Knyszyn, Gołdap, Pisz i Nowogród. Nie zostały wniesione żadne niezgodności i spostrzeżenia.

Następstwem pozytywnego wyniku audytu jest otrzymanie przez RDLP w Białymstoku i podległe jednostki, certyfikatu o numerze CSL/722/2017.

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny na świecie. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji – obecnie 37 krajowych jednostek PEFC, certyfikowanych w tym systemie jest 303 747 440 ha lasów na świecie. Rada PEFC Polska działa przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Krajowe rady opracowują lokalne kryteria, które muszą być zatwierdzone przez PEFC Council w Genewie. Obecny standard został zatwierdzony w 2015 r.

Certyfikat PEFC jest gwarancją prowadzenia przez RDLP w Białymstoku trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

resources-to-get