Lista aktualności Lista aktualności

Znaleziono martwego żubra

W miniony weekend leśniczy ds. łowiectwa z Nadleśnictwa Hajnówka otrzymał informację o martwym żubrze znalezionym w lesie.  

Wizja dokonana we wskazanym miejscu potwierdziła prawdziwość informacji.  Tuż przy paśniku dla zwierząt zastaliśmy smutny widok. Leśniczy ustalił, że była to krowa, która najprawdopodobniej padła ze starości. Każdy upadek (odnalezienie martwego żubra) jest zgłaszany do Białowieskiego Parku Narodowego, który sprawuje opiekę weterynaryjną nad tymi zwierzętami w całej Puszczy Białowieskiej. Przedstawiciele BPN pobrali części zwierzęcia do analiz laboratoryjnych celem określenia przyczyny śmierci.

W stanie dzikim wcale nie jest tak łatwo spotkać żubra. Zima to okres, kiedy żubry koncentrują się w większe stada. Grupują się wtedy wokół miejsc dokarmiania, w pobliżu wodopoi, tworząc duże ugrupowania zimowe, liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników, niekiedy nawet ponad sto żubrów. Można też żubry obserwować on-line na stronie:

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline.

Na przełomie zimy i wiosny, ugrupowania zimowe zaczynają się rozpadać na mniejsze grupy, które opuszczają miejsca dokarmiania i rozpoczynają wędrówki po całej Puszczy  Białowieskiej w poszukiwaniu naturalnego żeru. Od wiosny grupy żubrów liczą średnio nie więcej niż 20 osobników, przy czym młode samce chcące się usamodzielnić tworzą grupy kawalerów, zaś najstarsze byki chodzą samopas. Ciężarne krowy tuż przed wycieleniem odłączają się od stada i w ustronnym, cichym miejscu rodzą potomstwo.

Żubr jest największym ssakiem Europy. Każde spotkanie z nim jest niesamowitym przeżyciem. To najbardziej rozpoznawalny ssak w Puszczy Białowieskiej. Stado białowieskie liczy wg najnowszych danych inwentaryzacyjnych ponad 600 szt. W całej Polsce żyje ich około 1700.

Nadleśnictwo Hajnówka jest partnerem projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” finansowanym w całości ze środków Funduszu Leśnego.