Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta leśników z RDLP Krosno

W sierpniu, Nadleśnictwo Hajnówka, gościło grupę leśników z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wraz z Panią Dyrektor Grażyną Zagrobelną.

Krośnieńscy leśnicy odwiedzili wszystkie nadleśnictwa LKP Puszcza Białowieska. Zapoznawali się z walorami przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym naszego regionu oraz z historią Leśnych Kolejek Wąskotorowych. Przekazywaliśmy również istotne informacje dot. specyfiki działania nadleśnictwa i sposoby udostępnienia naszych obszarów cennych przyrodniczo.

Gościom z pewnością w pamięci pozostaną fragmenty suchego lasu, mówiące o rozpadającym się drzewostanie świerkowym w wyniku gradacji kornika i braku możliwości prowadzenia ochrony czynnej.

Dwie regionalne dyrekcje – białostocka i krośnieńska – niby różne przyrodniczo a okazało się, że tak podobne do siebie. Leśnicy z Puszczy Białowieskiej, Bieszczad i Pogórza spotykają na swoim terenie te same chronione gatunki zwierząt - żubra, rysia czy wilka, a ostatnio nawet te same osoby działające w tzw. organizacjach ekologicznych. I u nas i w Bieszczadach kursuje kolejka wąskotorowa.

Spotkania leśników z odległych nadleśnictw są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, ciekawych pomysłów i swoich problemów.