Lista aktualności Lista aktualności

Uhonorowanie Kordelasem Leśnika

Podczas tegorocznego, Ogólnopolskiego Święta Lasu, połączonego z 95 rocznicą powstania Lasów Państwowych, Pan Jan Pugacewicz, Leśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, został odznaczony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Kordelasem Leśnika.

Pan Jan rozpoczął pracę zawodową 1 sierpnia 1982 roku w Nadleśnictwie Bielsk jako stażysta, następnie pracował tam jako podleśniczy. Z Nadleśnictwem Hajnówka związał się 1 marca 1983 r., gdzie obecnie pracuje nieprzerwanie w jednym leśnictwie.

Przez ponad 30 lat z dużym zaangażowaniem wypełnia swoje obowiązki. Chętnie przekazuje wiedzę uczniom Technikum Leśnego w Białowieży oraz studentom Wydziałów Leśnych, odbywającym praktyki w jego leśnictwie. Zawsze dba o właściwy wizerunek Lasów Państwowych. W swojej pracy wykazuje się dobrą organizacją pracy  i sumiennością, co jest szczególnie potrzebne w leśnictwie przyległym do miasta oraz  na terenie którego zlokalizowana jest jednostka wojskowa i miejsce kultu „Krynoczka”.

Kordelas Leśnika to najwyższe, obok Złotego Kordelasa Leśnika odznaczenie, jakim honoruje się głównie pracowników Lasów Państwowych, za zasługi i sumienną służbę. Jest nadawane od 1996 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Kapitułę Honorową. Kordelas to paradna i honorowa broń pracowników Służby Leśnej, nawiązująca do tradycji okresu międzywojennego. Obecny wzór obowiązuje od 1 marca 1930 roku. Każdy kordelas posiada kolejny, unikalny numer. Dołącza się również legitymację, potwierdzającą to odznaczenie.

 

Serdeczne gratulacje!