Lista aktualności Lista aktualności

Stanowisko Rady Gminy Białowieża w sprawie remontu Drogi Narewkowskiej

W dniu 23 lipca 2018 Rada Gminy Białowieża przyjęła Uchwałę w sprawie stanowiska Rady Gminy Białowieża odnośnie do Drogi Narewkowskiej.

 

Droga Narewkowska od 2001 r. jest drogą leśną udostępnioną dla ruchu publicznego, w tym samochodowego. Korzystają z niej głównie mieszkańcy, ale i turyści chcący skrócić sobie drogę z Białowieży do Narewki. Jadąc drogą wojewódzką muszą pokonać w tym celu 40 km, podczas gdy jadąc drogą Narewkowską – 22 km. To nie tylko krótszy czas przejazdu, ale też niemal o połowę mniej zużytego paliwa – oszczędność nie tylko dla kieszeni, ale i środowiska.

Takich udostępnionych dla wszystkich dróg leśnych jest w Puszczy Białowieskiej zaledwie kilka, a droga Narewkowska cieszy się największą popularnością. Jej intensywne wykorzystanie spowodowało po latach, że, stan techniczny kruszywa naturalnego, z którego droga była wykonana, znacząco pogorszył się. Dotychczas wykonywano jedynie bieżące naprawy, polegające na uzupełnieniu ubytków i wyrównywaniu nawierzchni, co przy dużym natężeniu ruchu, głównie turystycznego, wystarczało na krótki czas.

Na rozpoczęcie remontu drogi zdecydowano się pod wpływem wniosków mieszkańców, lokalnych samorządów, opinii turystów odwiedzających Puszczę Białowieską i postulatów organizacji turystycznych. Lasy Państwowe, dbając o bezpieczeństwo użytkowników, podjęły się wykonania modernizacji drogi.

Przewidujemy, że modernizacja drogi zmniejszy częstotliwość uciążliwych napraw i zwiększy komfort jej użytkowników – zarówno tych poruszających się samochodami, jak i rowerzystów, którzy korzystają ze szlaku Green Velo (odcinek tego szlaku przebiega drogą Narewkowską).

W odpowiedzi na prośbę Komisji Europejskiej i dyspozycję wydaną przez ministra środowiska, na drodze „Narewkowskiej”nie są prowadzone prace modernizacyjne. Obecnie trwa zbieranie materiałów i dokumentacji, które wraz z opisem i uzasadnieniem tej inwestycji zostaną przekazane KE.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Rady Gminy Białowieża w sprawie remontu Drogi Narewkowskiej, przyjętym Uchwałą nr XLVII/236/18 Rady Gminy Białowieża z dnia 23 lipca 2018 r.: https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3062/wiadomosci/430194/files/u236z2018.pdf.