Lista aktualności Lista aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PLANOWANYCH ZABIEGÓW W LASACH HCVF NA 2018 ROK

 

Zestawienie planowanych zadań w lasach HCVF do wykonania w 2018 r.

Lp.

Kategoria ochronności HCVF

Wykonywany zabieg

J.m.

Powierzchnia wydzielenia

[ha]

1

2

3

4

5

1

HCVF 2.1

Czyszczenia wczesne

ha

17,23

Czyszczenia późne

ha

4,01

Trzebież wczesna

ha

1,36

Trzebież późna

ha

28,85

Rębnia IVDU

ha

1,56

2

HCVF 3.2

Czyszczenia wczesne

ha

37,0

Czyszczenia późne

ha

130,1

3

HCVF 4.1

Czyszczenia późne

ha

13,32

Trzebież wczesna

ha

1,4

Trzebież późna

ha

18,8

Rębnia IVD

ha

24,29

 

 

 

 

 

 

Lasy HCVF, lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce"; adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

 

Wyjaśnienie kategorii ochronności HCVF:

HCVF 2.1 - Kompleksy leśne odgrywające znacząca rolę w krajobrazie. W  Nadleśnictwie objęto tą kategorią kompleks leśny należący do obszaru Natura 2000 (PLC200004). Zadania realizowane zgodnie z PUL.

HCVF 3.2 -  Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy. Zadania realizowane zgodnie z PUL .

HCVF 4.1 – Lasy wodochronne. Zadania realizowane zgodnie z PUL.

Charakterystyka i cel wykonania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu.

Uwaga: poszczególne pow. HCVF mogą nakładać się na siebie.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zabiegów można uzyskać w biurze Nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7³⁰ - 15³⁰. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres nadleśnictwa lub adres e-mail: hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl do dnia  15.01.2018 roku.

 

Materiały do pobrania