Lista aktualności Lista aktualności

LAS POD CZUJNYM OKIEM

Nadleśnictwo Hajnówka, jako odpowiedzialny gospodarz lasów, ma na uwadze bezpieczeństwo publiczne i pożarowe w Puszczy Białowieskiej.

Z dniem 1 kwietnia br. w leśnictwie Czerlonka została uruchomiona dostrzegalnia przeciwpożarowa do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego. Budowę wieży zrealizowano w ramach projektu z Funduszy Europejskich, koordynowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie dotyczącego zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ograniczaniu skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Kamera, zamieszczona na wieży przeciwpożarowej przekazuje w czasie rzeczywistym obraz do siedziby nadleśnictwa, gdzie mamy wyraźny podgląd na sytuację w terenie. Od teraz każda najmniejsza oznaka niebezpieczeństwa zostanie wychwycona w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo pomóc ma w tym, zainstalowany specjalnie do tego celu, program Smoke Detection. Analizuje on obraz wychwycony przez kamerę pod kątem potencjalnego dymu. Całkowity koszt budowy wieży wyniósł 268 408, 83 zł (z czego 85% opłacono z Funduszy Europejskich).

Dzięki wyznaczonym dojazdom pożarowym skracamy czas dotarcia na miejsce pożaru samochodu patrolowo- gaśniczego Nadleśnictwa i jednostek Straży Pożarnej.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować całej hajnowskiej jednostce Straży Pożarnej za udostępnienie masztu, na którym zainstalowano antenę do przekazu obrazu z dostrzegalni do Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego Nadleśnictwa. Przyjemnością jest współpracować z takimi ludźmi.