Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat w sprawie sadzenia lasu w dniu 1.05.2018

Z uwagi na zainteresowanie organizacji pozarządowych i mediów odnowieniem lasu przeprowadzonym 1 maja br. na małej powierzchni w oddziale 701Af w Nadleśnictwie Hajnówka, informujemy, że członkowie Ekologicznego Forum Młodzieży wzięli udział w tym przedsięwzięciu z własnej inicjatywy i po uprzedniej konsultacji z pracownikami nadleśnictwa.

Odnawianie powierzchni zniszczonych w wyniku gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej jest naszym zadaniem, ale zawsze jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi indywidualnymi osobami lub organizacjami i instytucjami, które chcą wesprzeć leśników w tej pracy.

Wszystkich chętnych, by wziąć udział w sadzeniu, prosimy tylko o uprzedni kontakt z nadleśnictwem, by ustalić termin, powierzchnię i warunki uczestnictwa.

Wszystkie powierzchnie planowane do odnowienia na terenie Nadleśnictwa Hajnówka są ujęte w obowiązującym planie urządzenia lasu (PUL) oraz w planie zadań ochronnych (PZO) dla całego obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Dobór wykorzystywanych przy odnowieniach sadzonek odbywa się zgodnie z wszelkimi przepisami, a sadzone gatunki są dostosowane do danego siedliska.